Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR

Číslo projektu:
HR183/09
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Řešitel:
Ing. Radek Svoboda
Spoluřešitel:
Mgr. Zdeněk Karásek; RNDr. Jiří Skřivánek; RNDr. Josef Drdla
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
TREXIMA, spol. s r.o.
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i., RPIC-ViP s.r.o., OKsystem s.r.o., Sdružení Cepac - Morava
Trvání od:
2009
Trvání do:
2009
Popis:

Cílem řešení je vytvoření jednotného společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti s následujícími parametry a podmínkami: a) návrh hierarchické klasifikace odborné způsobilosti a definování úrovně jejích jednotlivých typů při splnění následujících podmínek: aplikovatelnost na pracovní místa a povolání a na klientelu služeb zaměstnanosti, posuzování vhodnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání pro odpovídající pracovní uplatnění na základě souladu požadavků pracovního místa a předpokladů uchazeče (párování), přehlednost a srozumitelnost s důrazem na praktickou využitelnost, srozumitelnost deskriptorů způsobilostí pro využití v poradenství a zprostředkování, zabezpečení vícestupňovitosti hierarchické struktury pro postupné vyhledávání nezbytných odborných způsobilostí, identifikace skupin příbuzných odborných způsobilostí umožňujících využití v zónovém zprostředkování a poradenství, b) vytvořený společný kompetenční model musí splňovat: vazbu na Národní soustavu povolání a Národní soustavu kvalifikací, aplikovatelnost v informačních systémech služeb zaměstnanosti (OK práce, Portál MPSV, IPSYS, ISTP, DAT-CZ, ap.)