Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level

Číslo projektu:
6251/10
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Helena Vychová, Ph.D. , PhDr. Tomáš Soukup
Poskytovatel:
DG Employment EC
Příjemce:
RPIC-ViP s.r.o.
Spolupříjemce:
Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (Germany), Národně vzdělávací fond, VÚPSV, v. v. i., TREXIMA, spol. s r.o.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2010
Popis:

Hospodářská restrukturalizace vyžaduje flexibilní pracovní sílu s řadou přenositelných dovedností. Tento projekt analyzoval roli těchto dovedností v profesní dráze a na trhu práce a úrovně převoditelnosti dovedností napříč odvětvími v současném kontextu a během let až do roku 2020. Pozornost byla současně věnována roli aktérů působících v oblasti podpory převoditelnosti a metod pro zvýšení pracovní mobility.
Projekt byl vypracován pro Generální ředitelství zaměstnanosti EK organizací RPIC-ViP ve spolupráci s odborníky z Institut für Wirtschaft und Kultur a Arbeit (Německo), Národní vzdělávací fond, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Trexima.