Studie proveditelnosti projektu PIVO II. (Podpora individuálního vzdělávání občanů)

Číslo projektu:
6253/09
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Poskytovatel:
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2009
Trvání do:
2009
Popis:

Cílem studie proveditelnosti projektu "Podpora individuálního vzdělávání občanů" bylo analyzovat proveditelnost a možnosti projektu. Na základě získaných zjištěných ve studii bude možné upřesnit a vyhodnotit hlavní implementační požadavky a stanovit způsob jejich řešení a plán pro další rozvoj projektu. Studie proveditelnosti byla řešena na základě smlouvy s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je příjemcem projektu "Podpora Individuálního vzdělávání občanů", realizovaného v rámci oblasti podpory 3.1 Individuální vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.