Státní příslušníci z Ukrajiny s dočasnou ochranou mezi námi

Číslo projektu:
682723
Řešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jan Kubát
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2023
Trvání do:
2023
Popis:

Předmětem projektu s názvem „Státní příslušníci z Ukrajiny s dočasnou ochranou mezi námi“ je realizace kvalitativního výzkumu mezi ukrajinskými státními příslušníky žijícími na území ČR. Projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR a je financován v rámci dotačního programu INTEGRACE CIZINCŮ 2023.

Cílem projektu je zmapovat vybrané aspekty života státních příslušníků Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou na území ČR starších 18 let, kteří žijí na území všech 14 krajů ČR, a to zejména jejich životní a rodinnou situaci, potřeby, cíle v ČR a představy o jejich budoucnosti. Pozornost bude také zaměřena na zmapování jejich pobytové strategie, pracovní integrace a územního rozmístění v ČR. Dále bude zjišťováno vnímání a prožívání kulturních rozdílů spojených s jejich příchodem a životem v ČR, stejně jako zmapování situace v oblasti jejich krajanských vazeb v ČR.

Zpracovaná monografie na základě zjištění empirického výzkumu přinese rozšíření badatelských poznatků o cílové skupině a umožní identifikovat potencionální i reálná rizika spojená s cílovou skupinou a jejich pobytem v ČR.