Starší spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku

Číslo projektu:
DC5a/2011
Řešitel RILSA:
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Lucie Galčanová , PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2012
Popis:

Projekt si kladl za cíl zmapovat základní teoretické předpoklady definice starších konzumentů a jejich spotřeby a potřebu specifické ochrany jako součást boje proti diskriminaci, chudobě a spojeným rizikům vyššího věku. Byl zadán Ministerstvem práce a sociálních věcí v reakci na výzvy kladené stárnutím populace a požadavky mezinárodních dokumentů. Je také součástí plnění Národního plánu pro přípravu na stárnutí 2008–2012 a jeho opatření 8. J.: „Zvýšit informovanost a kompetence starších osob v oblasti spotřebitelských práv a přijmout opatření na ochranu spotřebitelských práv seniorů. Zaměřit se na oblasti, v nichž jsou ohrožena spotřebitelská práva starších osob, včetně oblasti zdraví a bydlení.“ Spotřeba je v projektu definována jako jeden z aspektů aktivního stárnutí a komodita jako služba (vč. sociální a zdravotní), zboží a informace. Projekt byl realizován formou výběrového šetření v populaci starší čtyřiceti let.