Sociální podmínky v městské hromadné dopravě v Evropě – Česká republika

Číslo projektu:
9135/16
Řešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Petr Pojer
Poskytovatel:
European Transport Worker’s Federation
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2015
Trvání do:
2016
Popis:

Projekt je součástí celoevropského projektu EVA realizovaného německou Europäische Akademie für umweltorientierten pro pracovní skupinu Urban Public Transport v rámci Social Dialogue Committee for the road transport sector. Projekt je zaměřen na organizaci provozu městské hromadné dopravy (MHD) v jednotlivých členských státech EU a na pracovní podmínky zaměstnanců, zejména řidičů. Důležitou otázkou je, zda se liší pracovní podmínky řidičů ve firmě, která provozuje MHD na základě přímého zadání, nebo na základě vítězné nabídky ve veřejném výběrovém řízení. VÚPSV v rámci projektu připravil analýzu městské hromadné dopravy v České republice. Základem práce byly tři případové studie – za Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. a ARRIVA Group. V ČR převažuje provozování MHD na základě přímého zadání, řada dopravních firem je navíc částečně nebo zcela vlastněna obcemi, které si MHD objednávají. Na pracovní podmínky řidičů však nemá toto uspořádání větší vliv. Odvětví se dlouhodobě potýká s nedostatkem řidičů, v sektoru dochází ke generační obměně. Díky omezené nabídce pracovní síly v odvětví tak existuje značný prostor pro vylepšení pracovních podmínek řidičů a to bez ohledu na způsob organizace provozu MHD.