Sociální dopady individualizace smrti v současné české společnosti

Číslo:
GPP404/11/P725
Řešitel:
Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
Poskytovatel:
GA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2011
Doba řešení do:
2013
Popis:

Projekt je zaměřen na doposud zanedbávanou oblast pohřbívání a pohřebních rituálů v současné české společnosti. Za pomoci kombinovaných výzkumných a analytických metod plánuje popsat a vysvětlit stávající pohřební praxi. Výstupem bude monografie a přinejmenším čtyři odborné studie.