Sociální dialog ve střední a východní Evropě: výzvy vstříc ekonomickému oživení

Číslo projektu:
9141/16
Řešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D. , Ing. Petr Pojer , Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:
Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
Příjemce:
Center for economic development, (CED) Bulgaria, Bulharsko
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2016
Trvání do:
2017
Popis:

Projekt mapoval sociální dialog a jeho vývoj po roce 2012 v členských zemích EU (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Polsko, Rumunsko) a kandidátských zemích EU (Makedonie). Navazoval na projekt Vliv ekonomické krize na národní systémy sociálního dialogu: Politická odezva jako základní nástroj oživení (The economic crisis impact on Industrial relations national systems: Policy responses as key recovery tools), který byl taktéž podpořen Evropskou komisí (Česká republika se tohoto projektu neúčastnila). Projekt se zaměřil na změny, ke kterým došlo v sociálním dialogu v „pokrizovém“ období, přičemž nabízí popis těchto změn, ale i pohled jednotlivých sociálních partnerů a odborníků na tyto změny. Na základě rozhovorů se zástupci sociálních partnerů se projekt navíc snaží předvídat i budoucí vývoj sociálního dialogu, a to zejména ve dvou oblastech – v digitalizaci ekonomiky a v nových formách zaměstnanosti. Součástí projektu je i mezinárodní komparace výsledků získaných v jednotlivých členských zemích.

Odkaz na videospot shrnující výsledky projektu