Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve světle srovnání se situací v zemích EU

Číslo projektu:
IBS7028004
Řešitel RILSA:
Miroslava Obadalová
Řešitel:
Ing. Mgr. Martin Lux
Poskytovatel:
Akademie věd České republiky
Příjemce:
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2000
Trvání do:
2002
Popis:

Projekt se za pomocí rozsáhlé analýzy výdajů domácností a realizace samostatného výzkumu bude snažit v první řadě komplexním způsobem zmapovat aktuální situaci na trhu s bydlením i vývoj bytové situace v průběhu transformace české společnosti. Mimo změny v zatížení domácností výdaji na bydlení a ve finanční dostupnosti bydlení bude analyzovat další sociální aspekty bydlení jako spokojenost, plány, migrační tendence českých domácností a bude se snažit zhodnotit sociální a ekonomickou efektivitu dosud užívaných nástrojů bytové politiky ve srovnání s vývojem v zemích EU a ostatních zemích SVE. Snahou řešitelů je, v druhé řadě, prostřednictvím strukturního modelování nalézt rovněž optimální kombinaci již užívaných nebo zcela nových nástrojů bytové politiky, podnítily investice do nájemní i vlastnické bytové výstavby a přiblížili českou politiku bydlení standardům běžným v zemích EU.