Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti

Číslo projektu:
1J047/05-DP1
Řešitel RILSA:
Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2005
Trvání do:
2007
Popis:

V podmínkách centrálně řízeného hospodářství bylo v ČR do roku 1989 zaměstnání vykonáváno téměř výhradně na základě pracovního poměru. V průběhu 90. let byl v souladu s transformací ekonomiky také utvářen trh práce, na kterém se hned na počátku transformace vytvořily podmínky pro výkon pracovní činnosti také na základě samostatné výdělečné činnosti. Výkon samostatné výdělečné činnosti je v současné době doprovázen řadou otázek, které se týkají sociálně ekonomického postavení OSVČ na českém trhu práce a ve společnosti, a to zvláště jejich příjmové situace a odvodového a daňového zatížení jejich příjmů ve srovnání se skupinou zaměstnanců. Cílem předloženého projektu je proto analyzovat a posoudit samostatnou výdělečnou činnost z hlediska výše stanovených otázek.

1. etapa (1.2.2005-30.10.2006): analytické práce – vývoj samostatné výdělečné činnosti od počátku 90. let, postavení OSVČ na českém trhu práce a porovnání s vybranými evropskými zeměmi, příprava sociologického šetření
2. etapa (1.11.2006-31.12.2007): vyhodnocení analytických prací, sociologické šetření o výkonu a podmínkách samostatné výdělečné činnosti
3. etapa (1.1.2008-31.10.2008): dořešení otevřených otázek a zpracování syntetické zprávy