Social Experimentation for Active Ageing

Číslo projektu:
9131/10
Řešitel RILSA:
PhDr. Tomáš Soukup
Poskytovatel:
Evropská komise
Příjemce:
Edinburgh Chamber of Commerce
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2011
Popis:

Mezinárodní výzkumný projekt zaměřený na cílovou skupinu nezaměstnaných starších padesáti let participovaly tyto instituce: QeC-ERAN (BE), Edinburgh Chamber of Commerce (UK), Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (CZ), Economic Institute of Maribor (SI) and PISCESwm Partnerships in Social and Community Enterprise in Social care (UK). Cílem české části projektu bylo realizovat a evaluovat pilotní akce podporující zahájení a udržení samostatného podnikání osob starších 50 let. Projekt byl realizován v regionu České Budějovice ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a Úřadem práce v Českých Budějovicích, byl rozdělen na motivační, vzdělávací a poradenskou část a zúčastnilo se ho 23 osob z cílové skupiny. K evaluaci bylo využito tzv. akčního výzkumu, přičemž bylo hodnoceno a) nakolik program dosáhl očekávaných efektů, b) nakolik jednotlivé části programu a další okolnosti mohly ovlivnit výsledky programu, c) nakolik byla podpora samostatného podnikání vhodnou formou podpory pro osoby z cílové skupiny, d) nakolik byl použitý postup hodnocení vhodnou formou hodnocení pro podobné programy. Ve srovnání experimentální (6 z 23 účastníků) a kontrolní skupiny (2 z 51 účastníků) bylo možné pozorovat vyšší efekt na zahájení podnikání, zatímco efekt na nalezení zaměstnání byl stejný v obou skupinách. Active Ageing. Extending Good Practice on Age Management Policies and Practices in Small and Medium Sized Companies and Organisations. Report on Pilot Social Experimentation in Edinburgh /Vanesa FUERTES, Valerie EGDELL, Ronald MCQUAID, Paul GUEST. – Edinburgh: Edinburgh Chamber of Commerce, 2011. 66 s. – viz uložené 1430