Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR

Číslo projektu:
DC527/2016
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Spoluřešitel:
Mgr. Petr Džambasov, PhDr. Jaroslav Dostál, Mgr. Patrik Rücker
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2016
Trvání do:
2017
Popis:

Východiskem pro projekt zabývající se mapováním bariér a podmínek poskytování koordinované rehabilitace se stala skutečnost, že v ČR věcná ani právní úprava poskytování rehabilitace není jednotná. Rehabilitace je aktuálně poskytována v resortu zdravotnictví jako léčebně rehabilitační péče včetně péče lázeňské a též jako součást zdravotních služeb. V resortu práce a sociálních věcí je rehabilitace součástí státní politiky zaměstnanosti jako pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, sociální rehabilitace je poskytována v rámci systému pomoci a podpory prostřednictvím sociálních služeb. V resortu školství je v rámci speciálního a inkluzivního vzdělávání poskytována pedagogická rehabilitace. Projekt mapuje jednotlivé oblasti rehabilitace – léčebnou, sociální, pracovní a pedagogickou podle čtyř základních kritérií, kterými jsou institucionální podmínky zajištění rehabilitace, její personální zabezpečení, cílové skupiny, kterým je rehabilitace poskytována a náklady spojené s prováděním konkrétních typů rehabilitace.