Rozbor problematiky agenturního zaměstnávání v ČR

Číslo projektu:
HR166/07
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2007
Trvání do:
2008
Popis:

Cílem projektu je, v rámci možností, které jsou omezeny zejména časově, v maximální míře objektivně rozkrýt problematiku institutu agenturního zaměstnávání na základě rozboru argumentů aktérů trhu práce, tedy odborů, zaměstnavatelských svazů, zprostředkovatelen práce, úřadů práce, Inspektorátu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, popř. dalších subjektů.