Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR

Číslo projektu:
TD020381
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle , Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Poskytovatel:
Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i
Trvání od:
2014
Trvání do:
2015
Popis:

 V roce 2011 byla v ČR provedena zásadní změna organizační struktury a vymezení kompetencí služeb zaměstnanosti. Téměř dvouleté fungování již dnes umožňuje učinit závěr, že došlo k jejich vytěsnění z trhu zprostředkovatelských a poradenských služeb. Cílem projektu je vytvořit na základě zkoumání současné praxe, analýzy zahraničních zkušeností a diskusí s experty na danou problematiku metodiku postupů vedoucích k efektivnímu zajištění a dalšímu rozvoji výkonu veřejných služeb zaměstnanosti.