Reach Out to the „Left-Behind“ – Improving Guidance for Working Persons from the Underprivileged Milieu

Number:
914822
Project leader:
Reach Out to the „Left-Behind“ – Improving Guidance for Working Persons from the Underprivileged Milieu
Principal investigater:
Ing. Soňa Veverková
Project co-leader:
ÖSB Studien un Beratung gemeinnützige GmbH (www.oesb-sb.at); partnery jsou bbb Büro für berufliche Bildingsplanung Klein & Partner GbR (www.bbb-dortmund.de); Andragogški center Slovenije (www.acs.si)
Co-Principal investigater:
AIVD
Grant Provider:
EK
Recipient:
ÖSB Studien und Beratung gemeinnützige GmbH
Co-Recipient:
Büro für berufliche Bildingsplanung Klein & Partner GbR (www.bbb-dortmund.de); Andragogški center Slovenije (www.acs.si), Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (www.rilsa.cz).
Solution time from:
2022
Solution time until:
2024
Description:

Reach Out to the “Left-Behind” – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu

V březnu 2022 byla zahájena realizace mezinárodního projektu, který byl pod názvem Reach Out to the „Left-Behind“ – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu (zkráceně ReachOut) předložen ke schválení rakouské Národní agentuře programu Erasmus+.

Cílem projektu je zaměřit se na možnosti zvyšování dovedností a kvalifikace ve vztahu k následujícím cílovým skupinám:

1/ poradci v oblasti dalšího vzdělávání – projekt ReachOut se zaměřuje na zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti poradenství ve vzdělávání. Záměrem projektu je oslovení poradenských pracovníků, popřípadě jejich zastřešujících organizací, a to těch, kteří pracují s osobami ze znevýhodněného prostředí, aktivity přispějí k přenosu znalostí a k reflexi opatření zaměřených na pracující osoby ze znevýhodněného prostředí a také k navržení praktických přístupů při poskytování poradenství. Projekt ReachOut se zaměří na dovednosti a kompetence poradenských pracovníků v oblasti vzdělávání, kariéry a zaměstnání a bude rovněž cílen na poskytovatele dalšího vzdělávání poradenských pracovníků. Pracovníkům v oblasti poradenství a jejich organizacím bude umožněno reflektovat své praktické zkušenosti z oblasti poradenství a definovat inovativní přístupy v nabídce vzdělávání včetně návrhů vzdělávacích programů.

2/ tvůrci politik – aktéři na regionální, národní a evropské úrovni. Jedná se například o zúčastněné strany odpovědné za poradenství v oblasti vzdělávání a aktéry v oblasti tvorby strategických programů a jejich financování. Pro potřeby této cílové skupiny projekt představí klíčová zjištění ve formě Policy Paperu „Habitus Sensitive Guidance – recommendations for policy makers“, který bude publikován v angličtině, češtině, slovinštině a němčině a bude šířen prostřednictvím webových stránek projektu a webových stránek partnerů projektu. Výsledky budou prezentovány na čtyřech národních seminářích.

3/ zaměstnaní pocházející ze znevýhodněného prostředí – jedná se o nepřímou cílovou skupinou projektu ReachOut. Jde o osoby v produktivním věku, kteří sice pracují, ale vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je charakterizován jako nestabilní (jedná se například o nejistou, málo placenou, nelegální či pololegální formu práce). Tyto osoby mají zpravidla omezený přístup k formálnímu vzdělávání a k poradenství. V mnoha případech se jedná o migranty. Prostřednictvím aktivit, které směřují na dvě výše zmíněné cílové skupiny, dojde k rozšíření znalostí pracovníků v oblasti poradenství i směrem k marginalizovaným pracovníkům na trhu práce. Projekt této cílové skupině pomůže pochopit rozdíl mezi prekérní formou práce a stabilnější a jistější formou práce.

Projekt je realizován v konsorciu několika společností. Vedoucím projektu je ÖSB Studien und Beratung gemeinnützige GmbH (www.oesb-sb.at); partnery jsou bbb Büro für berufliche Bildingsplanung Klein & Partner GbR (www.bbb-dortmund.de); Andragogški center Slovenije (www.acs.si) a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (www.rilsa.cz).

Na české straně bude RILSA expertně spolupracovat s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD, https://www.aivd.cz/).

Aktivity projektu budou realizovány v průběhu 24 měsíců.