Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravu

Číslo projektu:
TD010065
Řešitel RILSA:
Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2013
Popis:

Životní a existenční minimum jsou (spolu s normativními náklady na bydlení) právními přepisy vymezené příjmově-výdajové veličiny představující bázi pro stanovení dávek pomoci osobám v hmotné nouzi a některých dávek státní sociální pomoci; jsou rovněž využívány jako příjmová (výdajová) kritéria v dalších sociálních a příjmových situacích. Jejich výše, struktura a konstrukce významně ovlivňují vyvážený sociální a ekonomický rozvoj společnosti a působí na omezování negativních důsledků sociálně stratifikačních procesů v české společnosti a vznikajících sociálních nerovností.
Poslední zhodnocení (revize) životního minima realizované ve VÚPSV, které se stalo základem dnešní zákonné úpravy výše a struktury životního minima a prvního stanovení existenčního minima, se opírá o údaje za rok 2000. Úroveň a struktura životního a existenčního minima by měly reflektovat kvantitativní a kvalitativní změny spotřeby a životních nákladů v letech 2000 – 2010.
Prověření faktického působení ochranných a motivačních funkcí životního a existenčního minima sleduje získání poznatků pro racionální návrhy na úpravy právních předpisů.
Hodnocení účinnosti ochranných a motivačních funkcí minimálních příjmových veličin v systémech pomoci v hmotné nouzi a státní sociální pomoci. Návrhy na úpravy právních předpisů na základě provedených rozborů.