Profilování a targeting ve službách zaměstnanosti

Číslo:
HC196/10
Řešitel:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2010
Doba řešení do:
2010
Popis:

Projekt je zaměřen na zvýšení efektivity práce pracovníků služeb zaměstnanosti a na lepší cílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Statistické profilování a targeting mohou přispět k lepšímu zacílení nástrojů a výběru uchazečů. Cílem řešení je vytvořit spolehlivý statistický model, který by dokázal ohodnotit zaměstnatelnost uchazeče o zaměstnání v jakékoliv fázi nezaměstnanosti.