Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj zaměstnanosti

Číslo projektu:
RV52/99
Řešitel RILSA:
Martin Mácha
Řešitel:
PhDr. Jiří Šandera
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
STEM s.r.o.
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
1999
Trvání do:
2000
Popis:

Šetření osob starších 55 let, které ztratí zaměstnání (jejich rozhodování o řěšení této situace různými sociálními dávkami). Šetření mezi vybranými podniky (využívání předčasných odchodů do důchodu při restrukturalizaci). Analýza nákladů na různé formy zajištění sociálními dávkami osob předdůchodového věku, které ztratily zaměstnání. Mezinárodní komparace úprav předčasného odchodu a jeho využití jako stabilizačního nástroje vzhledem k situaci na trhu práce.