Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí – manuál pro sociální odbory vybraných municipalit

Číslo projektu:
TD03000156
Řešitel RILSA:
Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí – manuál pro sociální odbory vybraných municipalit
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2016
Trvání do:
2017
Popis:

Cílem projektu je poskytnout municipalitám v Praze a Ostravě (případně i dalším zájemcům o danou problematiku) relevantní informace o změnách úrovně a struktury příjmů a výdajů domácností seniorů použitých na jejich životní styl a zdraví v rámci programu aktivního stárnutí s následnými doporučeními volnočasových aktivit poptávaných seniory, které mají pozitivní dopad na jejich životní standard i aktivní život. Naléhavost řešení dané problematiky podporuje aktuální činnost municipalit při práci se seniory, o které je v současné době rozhodováno ad hoc. Výsledek projektu nabídne komplexní systematické řešení aktivit v rámci aktivního stárnutí, které bude obsaženo v manuálu pro sociální odbory vybraných municipalit.