Predikce trhu práce

Číslo projektu:
EF692316
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Pavlína Šťastnová , Ing. Helena Vychová, Ph.D. , Mgr. Oleksandr Stupnytskyy , Ing. Tomáš Lichard , Ing. Petr Hortlík , Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:
OPZ ESF, MPSV
Příjemce:
MPSV
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i., NVF, krajské platformy
Trvání od:
2017
Trvání do:
2020
Popis:

Projekt je zaměřen na vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Příjemcem projektu realizovaného v rámci OPZ za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). VÚPSV se podílí jako partner na řešení a realizaci projektu. Dalšími partnery spolupracujícími na projektu je Úřad práce ČR (ÚP ČR), Národní vzdělávací fond (NVF) a jednotlivé kraje reprezentované krajskými platformami. Cílem projektu je vytvořit predikční systém umožňující vytvářet predikce trhu práce na národní úrovni a regionálních trzích práce a dále rozšířit odborné pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV. V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce na národní úrovni a nově vytvořeno 14 modelů regionální úrovně. Výsledky projektu poskytnou MPSV informace o budoucím vývoji trhu práce a o očekávaném vývoji jeho potřeb. Výsledky budou využívány při tvorbě strategických materiálů i při nastavování nástrojů a opatření APZ, zejména rekvalifikací a dalších vzdělávacích aktivit.