Pracovní podmínky a sociální dialog

Číslo projektu:
112-Eurofond
Řešitel RILSA:
PhDr. Hana Geissler
Poskytovatel:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2008
Trvání do:
2009
Popis:

VÚPSV byl jedním z partnerů konsorcia řešícího projekt Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek s názvem „Pracovní podmínky a sociální dialog“. Cílem projektu bylo objasnit, do jaké míry může sociální dialog přispět k zlepšení pracovních podmínek. Na tuto otázku se snažil odpovědět výzkum pomocí analýz provedených ve stavebnictví a zdravotnictví v 6 evropských zemích (Německu, Francii, Švédsku, Španělsku, Rakousku a České republice).
Použit byl tříúrovňový metodologický přístup. V každé zemi byl popsán kontext, který představuje rámec pro tvorbu pracovních podmínek, ve kterém probíhá sociální dialog. Dále byla provedena sekundární analýza dat u těch národních šetření, jejichž záběr se alespoň částečně překrýval s tématem projektu. V neposlední řadě pak byly realizovány případové studie v podnicích a popsány případy dobré praxe ve zmíněných sektorech národního hospodářství.
Výsledky projektu ukázaly, že aktivní sociální dialog podporuje zlepšování pracovních podmínek.

Více informací o projektu a závěrečnou zprávu lze nalézt na stránkách Eurofound.