Pracovněprávní vztahy a sociální dialog v střední a jižní Evropě

Číslo projektu:
9140/15
Řešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:
Friedrich-Ebert-Stiftung
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2013
Trvání do:
2015
Popis:

Friedrich-Ebert-Stiftung každoročně monitoruje ve středoevropských zemích základní ekonomické ukazatele včetně rozsahu kolektivního vyjednávání a odborové organizovanosti. Projekt zahrnuje aktualizaci přehledu základních ekonomických ukazatelů včetně kolektivního vyjednávání a odborové organizovanosti. Součástí je i popis nejdůležitějších legislativních změn v pracovním právu a kolektivním vyjednávání a případně i v souvisejících oblastech.

Publikace je dostupná z:
http://www.fes-socialdialogue.org/news-list/e/the-2015-annual-reviews-of-labour-relations-and-social-dialogue-for-17-countries-in-central-eastern-europe-and-southeast-europe-are-online/