Porovnání výběru pojistného a daní

Číslo projektu:
HR149/06
Řešitel RILSA:
David Prušvic
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2006
Trvání do:
2006
Popis:

Cílem projektu je získání poznatků o společných prvcích a odlišnostech vyplývajících ze způsobu výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výběru pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a výběru daní z příjmů fyzických osob. Analýzou statistických údajů a právních předpisů je třeba získat údaje o vývoji efektivnosti výběru pojistného, zejména o nákladech na výběr, o úspěšnosti výběru, o výši pohledávek a jejich vymahatelnosti apod. Pozornost je třeba věnovat i užívaným nástrojům na vymáhání pohledávek a problematiku kontaktu s plátci pojistného a daní.