Pojetí sociální pomoci v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi po implementaci sociální reformy v ČR

Číslo projektu:
DC7/2012
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Olga Hubíková, Ph.D. , Mgr. Jana Havlíková, Ph.D. , doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2012
Popis:

Od ledna 2012 byla zahájena implementace reformy pomoci osobám v hmotné nouzi (HN), která zahrnovala hluboké změny organizačního charakteru i změny v parametrech poskytování sociální pomoci v hmotné nouzi. Cílem projektu bylo zachytit situaci právě v oblasti poskytování sociální pomoci lidem v hmotné nouzi na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a obcích tak, jak vypadala krátce po zahájení reformy. Projekt se zaměřil zejména na rozbor faktorů ovlivňujících úspěšnost implementace reformovaných sociálních politik do praxe. Pozornost byla věnována i typům pojetí sociální pomoci, které v nových podmínkách pracovníci agendy HN uplatňovali, včetně dilemat, která bylo potřeba při práci s klienty řešit.