Parametrické změny a systémové reformy v zahraničních důchodových systémech

Číslo projektu:
IP70506
Řešitel RILSA:
Milan Šlapák, MBA
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2022
Popis:

Cílem projektu je rychle a pružně informovat MPSV o aktuálním dění v zahraničí s ohledem na důchodovou politiku a přístupech jednotlivých zemí k řešení problémů, s nimiž se potýkají. Pozornost je zaměřena na země EU, sledovány jsou však i další členské státy OECD a země Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie. Výzkumné aktivity se zaměřují na všechny pilíře důchodových systémů se zvláštním důrazem na parametry základního pilíře. S čtvrtletní periodicitou jsou MPSV pravidelně předávány analýzy, které obsahují aktuální informace o probíhajících či připravovaných změnách. Výstupy obsahují i informace, které prováděné a připravované změny uvádí do kontextu hospodářské politiky v příslušné zemi. Poznatky jsou získávány zpracováváním dokumentů zahraničních a mezinárodních institucí a organizací, které se důchodovou problematikou zabývají, monitorováním webových stránek institucí jednotlivých zemí, do jejichž kompetence a sféry zájmu tato oblast spadá, popř. na základě rešerší z dalších relevantních zdrojů.