Ověření metodiky hodnocení situace dítěte a jeho rodiny v praxi

Číslo projektu:
DC2/2010
Řešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2010
Popis:

Zpracování a pilotní ověření jednotné metodiky k vyhodnocení situace ohroženého dítěte s důrazem na identifikaci potřeb dítěte a rodiny vycházelo z bodu č. 2.6. „Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011“. Zde je zdůrazňována potřeba včasné detekce a vyhodnocení možného ohrožení a komplexního posouzení situace, které je nezbytným předpokladem pro efektivní pomoc dítěti a rodině. Evaluační výzkum realizovaný v roce 2010 byl zaměřen na tzv. metodiku hodnocení rodiny „SIDRO“, kterou vytvořili pracovníci organizace Člověk hledá člověka, o.s. s podporou z EEA grantů (tzv. norských fondů). Norským konzultantem při přípravě metodiky Byla Dr E. Becke-Hansen z organizace NOVA v Oslu.
Přínos hodnocené metodiky je spatřován v komplexním poznání rodiny a dítěte a kladně byla hodnocena její využitelnost pro plánování práce s rodinou a pro případové konference, konzultace, supervize i zvýšení sebejistoty pracovníka. Mezi identifikované faktory, které v praxi mohou limitovat používání metodiky SIDRO, jednoznačně vystupuje výrazné časové zatížení při jejím použití, a to jak pro sociální pracovníky, tak pro šetřené rodiny. Druhým často zmiňovaným limitem je otázka univerzální využitelnosti metodiky. Třetím limitem pro využívání metodiky jako celku je deklarovaná obtížná zjistitelnost některých informací.