Optimalizace práce poradců pro zprostředkování zaměstnání na úřadech práce v ČR

Číslo projektu:
HC206/10
Řešitel RILSA:
doc., Ing. Jiří Winkler Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2011
Popis:

Cílem projektu je identifikovat stav všech významných faktorů a podmínek, které ovlivňují výkon práce poradců pro zprostředkování zaměstnání. Chceme sledovat souvislosti mezi heterogenitou a komplexností problému nezaměstnanosti u jednotlivých cílových skupin uchazečů a složitostí práce poradců, jak aktuální podmínky a faktory vnějšího prostředí (zejména politické procesy a situace na trhu práce) systému služeb zaměstnanosti souvisí s výkonem práce poradců a jaké vytváří bariéry pro efektivní výkon jejich práce, jak ostatní pracovníci systému služeb zaměstnanosti pomáhají při překonávání těchto bariér. Dalším cílem je vyhodnotit různé varianty řešení problémů a identifikovat žádoucí model organizační a institucionální podpory práce poradců pro zprostředkování zaměstnání.