Nelegální zaměstnávání (nejen) cizinců a jeho dopady na veřejné rozpočty

Číslo projektu:
DC402/2014
Řešitel RILSA:
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Július Szabo
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2014
Trvání do:
2014
Popis:

Cílem projektu bylo zjištění rozsahu nelegálního zaměstnávání (nejen) cizinců v České republice, včetně dopadů na veřejné rozpočty. Jakákoli evidence nelegálního zaměstnávání je zatížena řadou faktorů, které významně ztěžují uchopení tohoto problému. Jedním z takových faktorů je rozdíl v právním a ekonomickém pohledu na nelegální zaměstnávání, které vede k tomu, že statistická základna pro odhady, které by dokázaly sloučit ekonomické a právní pojetí je nedostatečná. Pro analýzu byl tedy zvolen ekonomický pohled, který poskytl přesnější odhady nelegální zaměstnanosti.