Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb

Číslo:
TD020176
Řešitel:
doc. Ing. Ladislav Průša CSc.
Spoluřešitel:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D. , Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:
Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i
Doba řešení od:
2014
Doba řešení do:
2015
Popis:

Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb je nedílnou součásti poskytovaných služeb v těchto zařízeních. Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny – především VZP – nehradí poskytovatelům náklady v zákonem definovaném rozsahu, je cílem projektu aktualizovat dříve provedené kvantifikace skutečné výše nákladů na tuto část péče, navrhnou nový způsob jejího financování a tak přispět ke zvýšení efektivnosti poskytování a financování systému sociálních služeb.