Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmů fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění

Číslo projektu:
HR151/06
Řešitel RILSA:
Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2006
Trvání do:
2006
Popis:

Cílem projektu je získání poznatků z právních úprav systémů výběru a vymáhání pojistného a daní s příslušenstvím v jiných státech a zjištění možností společného výběru a vymáhání pojistného a daně z příjmu jedním výběrčím a vymáhacím místem z hlediska administrativního a systémového a efektivnost takového postupu. Na základě analýzy a hodnocení současného stavu právní úpravy v ČR navrhnout optimální úpravu.