Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a USA

Číslo projektu:
IP70103
Řešitel RILSA:
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2019
Trvání do:
2019
Popis:

Monitoring pomocí certifikované metodiky eliminuje metodickou roztříštěnost sledování a interpretace nákladů práce a práce jako výrobního faktoru, resp. postavení práce v reprodukčním procesu. Na jednom místě soustřeďuje a zpracovává data z tuzemských a zahraničních zdrojů (ČSÚ, MF ČR, OECD, Eurostat a U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis) a současně se opírá o statistiku práce, daňovou statistiku a o systém národních účtů. Sebraná data umožňují sledovat náklady práce za ČR a země EU. Jednotkové náklady práce je možné vyčíslit za členské státy EU a USA, v případě ostatních zemí chybí relevantní podklady. Pro vystihnutí trendů se publikované charakteristiky budou týkat aktuálních dat za  období let 2012–2017. Zveřejněné výstupy monitoringu využívá MPSV, sociální partneři a široká, nejen odborná, veřejnost.