Minimální podmínky pro nárok na starobní důchod

Číslo:
DC207/2013
Řešitel:
Milan Šlapák, MBA
Spoluřešitel:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2013
Doba řešení do:
2014
Popis:

Projekt přináší přehled nastavení minimálních podmínek pro získání nároku na důchod v evropských zemích, Kanadě a Spojených státech a podrobuje shromážděné poznatky komparativní analýze. Na základě výsledků analýzy řešitel doporučuje zvážit zavedení univerzálního schématu garantujícího minimální příjem ve stáří bez ohledu na účast v důchodovém pojištění. Dále ve třech variantách předkládá možnosti změny úpravy institutu minimální doby pojištění v České republice a případnou možnost zavedení institutu plného důchodu.