Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny

Číslo projektu:
TD03000321
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Ivana Šimíková , Ing. Robert Trbola , PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc. , doc., Ing. Jiří Winkler Ph.D.
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2016
Trvání do:
2017
Popis:

Cílem projektu je vypracovat komplexní metodiku monitorovacího systému a evaluace dotačních programů, Úřadu vlády ČR, která umožní sledovat a vyhodnocovat implementaci programů v souladu se záměry programů a dále vyhodnocovat jejich výsledky a dopady na cílovou skupinu. Metodika bude pro každý z programů zahrnovat: 1. Metodiku vyhodnocení implementace programu v souladu s koncepčními záměry dotačních programů. 2. Metodiku vyhodnocení výstupů, výsledků a dopadů aktivit nebo projektů (v závislosti na charakteru programu) podpořených v rámci každého z programů.