Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání

Číslo projektu:
TD010082
Řešitel RILSA:
Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2013
Popis:

Projekt pomocí vytvořené certifikované metody umožní soustavné sledování nákladů práce a soustředit na jednom místě mezinárodně srovnatelné údaje za ČR, EU a popř. USA. Vytvoří se tak prostor pro objektivní a netendenční interpretaci utváření ceny práce v reprodukci sociálně ekonomických vztahů a konkurenceschopnosti českých podniků na evropských a světových trzích.
Vzhledem k nerelevantním údajům a nutnosti využití více zdrojů ke sledování nákladů práce je mezinárodní srovnání obtížně proveditelné. Bude tedy nutné vytvořit jednotnou metodiku a stanovit zdroje potřebné ke sledování:
– nákladů práce,
– jednotkových nákladů práce v národní a srovnatelné cenové hladině,
– a analýze faktorů vývoje jednotkových nákladů práce,
– podílu práce na jednotkových nákladech.