Měnící se vzorce pracovní doby a dlouhodobá udržitelnost práce v Evropě

Číslo projektu:
9138/15
Řešitel RILSA:
PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D.
Poskytovatel:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2015
Trvání do:
2016
Popis:

Cílem projektu je identifikovat vzorce pracovní doby uplatňované v Evropské unii a analyzovat jejich souvislosti s rovnováhou pracovního a soukromého života a zdravotním stavem pracovníků. Výzkum se dále zaměřuje na vývoj vzorců pracovní doby, zachycuje změny v legislativním rámci jednotlivých evropských zemí, týkajícím se regulace pracovní doby, a usiluje o formulaci závěrů týkajících se vlivu uplatňovaných vzorců pracovní doby na udržitelnost ekonomické aktivity pracovníků v rámci jejich celoživotní dráhy. Projekt zahrnuje analýzu dat z evropského šetření European Working Conditions Survey, kvalitativní analýzu zpráv z jednotlivých zemí EU, aktualizaci statistických údajů týkajících se délky a organizace pracovní doby a rešerši v dostupných publikacích na dané téma. Projekt je součástí širšího projektu “Working time patterns and sustainable work”, který zahrnuje rovněž studii “Mobile ICT work and its effects,” realizovanou pro Eurofound další výzkumnou institucí.

Výstup: Štěpánka Lehmann, René Lehmann (2016): Comparative Analytical Report: Changing Patterns of Working Time for Sustainable Work in Europe (podkladová studie pro Eurofound)