Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců

Číslo projektu:
6908/09
Řešitel RILSA:
Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Robert Trbola
Poskytovatel:
European Fund for the Integration of third-country Nationals (Ministerstvo vnitra a JM kraj)
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2009
Trvání do:
2009
Popis:

VÚPSV v rámci projektu zpracoval analýzu postavení a sociální integrace cizinců v Jihomoravském kraji. Pozornost byla zaměřena na charakteristiky populace cizinců v regionu, zejména na jejich sociodemografickou strukturu a postavení na pracovním trhu a identifikaci klíčových problémů, s nimiž se cizinci v Jihomoravském kraji potýkají v procesu sociální integrace. Součástí studie je charakteristika institucionálního zabezpečení integračních služeb v regionu. Poznatky studie vycházejí z analýzy širokého spektra dostupných primárních i sekundárních dat (expertní rozhovory, rozhovory s cizinci ze třetích zemí, statistiky dostupné z veřejných zdrojů, zejména z databází ČSÚ, Ministerstva vnitra ČR a z monitoringu zahraniční zaměstnanosti VÚPSV). Zúčastnění pracovníci VÚPSV se také aktivně účastnili dalších aktivit organizovaných v rámci projektu (např. workshopů, schůzek aktérů integrace cizinců v kraji).