Inovujeme s telekomunikačními daty!

Číslo projektu:
EF692617
Řešitel RILSA:
Mgr. Pavlína Šťastnová
Spoluřešitel RILSA:
PhDr. Jana Gajdošová
Řešitel:
Ing. Marek Koplík, Ing. Ivo Brýdl
Spoluřešitel:
SVI AJAK z. s.; O2 Czech Republic a. s.
Poskytovatel:
OPZ ESF, MPSV
Příjemce:
SVI AJAK z. s.
Spolupříjemce:
O2 Czech Republic a. s.; VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2017
Trvání do:
2019
Popis:

Projekt je zaměřen na posílení prostředí podporující sociální inovace v oblasti zaměstnanosti, a to díky využití dostupných datových zdrojů a vytvoření nástrojů pro jejich praktické využití. Cílem projektu je napomoci efektivnějšímu nastavování parametrů veřejné a sociální politiky, a to na základě zprostředkováním tzv. velkých dat (Big Data) a na ně navázaných nástrojů, které pomohou aktérům veřejné a sociální politiky disponovat detailnější znalostí o analyzované oblasti zejména na regionální úrovni. Na základě  analýz vytvořených za využití Big Data, mohou být optimalizovány další kroky ve vybraných oblastech veřejné a sociální politiky. Unikátním cílem projektu je tak především vytěžení dat telekomunikačního operátora, který je jedním z největších správců permanentně aktuálního datového fondu. Výraznou inovací projektu je zejména to, že v ČR zatím nebyla data telefonního operátora takto využita. Konečným výsledkem projektu je ověření inovativního využití Big Dat telekomunikačního operátora pro potřeby státní správy a samosprávy. V rámci projektu dochází k vytvoření jednak  internetového aplikačního rozhraní  a jednak uživatelsky orientované aplikace, která umožní aktérům veřejné a sociální politiky, neziskovým organizacím i komerčním subjektům efektivně analyzovat nejaktuálnější stav v řešené sociální oblasti na regionální úrovni. Realizace projektu vede k identifikaci a vytěžení nového datového zdroje v podobě provozních, signalizačních a reziduálních dat telekomunikačního operátora.

 

Pozvánka na workshop – Využití big dat pro zkvalitňování života občanů

Informace o workshopu realizovaném v rámci projektu OPZ Inovujeme s telekomunikačními daty!