Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce

Číslo projektu:
IP70102
Řešitel RILSA:
Ing. Lenka Říhová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Július Szabo
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2022
Popis:

Hodnocení prací/pracovních činností na základě jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je základem výdělkové diferenciace a současně nástrojem, jak zajistit spravedlivé odměňování zaměstnanců. Aktuální společenský, technický, technologický a organizační vývoj společnosti mění nároky na samotnou práci a vzniká tak potřeba aktualizace hledisek, podle kterých je složitost, odpovědnost a namáhavost práce hodnocena. Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroj rovného odměňování a dodržení principu spravedlivé odměny za práci pomocí relevantního ohodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce (§ 110 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).