Gender v managementu

Číslo projektu:
1J046/05-DP1
Řešitel RILSA:
Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2005
Trvání do:
2008
Popis:

Od počátku letošního roku se ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí realizuje dlouhodobý a komplexní projekt Gender v managementu, který je primárně zaměřen na podrobnou analýzu postavení žen vzhledem k vedoucím funkcím. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.
Výzkum je koncipován na dobu 3,5 let a jeho součástí jsou kvantitativní a kvalitativní výzkumy, sekundární analýza domácí i zahraniční literatury, výzkumných prací a expertní rozhovory. Na realizaci projektu VÚPSV spolupracuje s dalšími subjekty z akademické i občanské sféry. Výsledky projektu by měly umožnit přijetí preventivních opatření k eliminaci případných diskriminačních tendencí na českém trhu práce.