Flexibilní formy práce v ČR a ve státech EU: sdílení a dělení pracovního místa a práce z domova (homeworking)

Číslo projektu:
IP70308
Řešitel RILSA:
Ing. Jana Váňová
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková , Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2019
Popis:

Projekt vychází z potřeby MPSV zakomponovat do zákoníku práce úpravu „sdíleného pracovního místa“. Současně mapuje jak jsou využívány v ČR a v zemích EU další flexibilní formy práce. Jedná se například o výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele o tzv. homeworking. V rámci projektu je zjišťováno, zda a případně za jakých podmínek je o tyto formy zaměstnávání zájem, jaké jsou požadavky zaměstnavatelů a zaměstnanců, v jakém rozsahu jsou tyto instituty využívány a jaká je právní úprava v zemích EU.