Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu

Číslo:
TD03000339
Řešitel:
Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu
Spoluřešitel:
Milan Šlapák, MBA
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2016
Doba řešení do:
2017
Popis:

Cílem tohoto projektu je analyzovat problematiku rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu v podmínkách České republiky. Jádrem projektu je zmapovat interakci mezi faktory významnými pro žadatele o důchod při rozhodování o odchodu do důchodu a chováním těchto jedinců při rozhodování o odchodu do důchodu. Výstup projektu bude mít formu certifikované metodiky umožňující tvorbu důchodové politiky, aby zohledňovala – identifikované faktory ovlivňujících rozhodnutí jedinců o odchodu do důchodu – relativní význam těchto faktorů – existenci různých segmentů účastníků systému se specifickými charakteristikami Závěrečná zpráva obsahující takovou metodiku bude předána MPSV v prosinci 2017.