Ekonomická situace seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb

Číslo:
IP70509
Řešitel:
doc. Ing. Ladislav Průša CSc.
Spoluřešitel cizí:
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2018
Doba řešení do:
2019
Popis:

Projekt svým vymezením je zaměřen na zjištění nastavení úhrad v domovech pro seniory, zjištění objemů nedoplatků těchto úhrad a vytvoření modelací zvýšení, snížení či změny mechanismů úhrad a praktických dopadů na cílovou skupinu. Výsledky projektu budou sloužit jako podklad pro parametrické změny tzv. úhradové vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále budou výsledky výzkumu použity pro možné změny zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi se zaměřením na cílovou skupinu klientů v pobytových službách.