Dopady případného útlumu herního průmyslu na zaměstnanost

Číslo projektu:
DC506/2015
Řešitel RILSA:
Mgr. Aleš Kroupa
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková , Ing. Petr Pojer
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2015
Trvání do:
2015
Popis:

Výsledky projektu představují veřejně dostupné údaje o počtu heren a kasin povolených Ministerstvem financí ČR a obcemi na území ČR a současně i údaje, včetně vlastních odhadů, o počtu zaměstnanců působících v provozovnách v rámci odvětví CZ NACE 92 a oboru výroba výherních přístrojů a terminálů, který je součástí odvětví CZ NACE 32.40. Projekt rovněž poskytuje přehled o firmách působících v uvedených odvětvích. Kromě toho je součástí projektu input-output analýza dat zaměřená na zhodnocení dopadů případných legislativních změn na zaměstnanost v celé České republice a případová studie obsahující odhad dopadů na zaměstnanost v okrese Vyškov.

Výsledky projektu zanesené do kartogramů jsou zobrazeny na http://vhp.vupsv.cz/