Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030

Číslo projektu:
TD020399
Řešitel RILSA:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:
Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Příjemce:
VÚPSV, v.v.i
Trvání od:
2014
Trvání do:
2015
Popis:

 Jednou z klíčových kompetencí, která Město Písek jako obec s rozšířenou působností má, je poskytování celého spektra sociálních služeb pro osoby, které v tomto regionu žijí. Pro realizaci těchto činností však město nemá k dispozici dostatek informací především z hlediska dlouhodobých vizí, koncepcí a strategií. Zpracování dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 přispěje k odstranění těchto nedostatků.