Atypické formy zaměstnávání v sektoru evropské letecké dopravy – Zpráva za Českou republiku

Číslo projektu:
9136/15
Řešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:
ECA, AEA, ETF, Ghent University
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2014
Trvání do:
2014
Popis:

Výzkum atypických forem zaměstnávání byl zaměřen na piloty a palubní personál. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že piloti a palubní personál jsou ve zvýšené míře zaměstnáváni formou atypických forem, zejména smluv na dobu určitou, částečných úvazků atp. Cílem studie bylo zjistit, zda se atypické formy zaměstnávání v letecké dopravě vyskytují i u českých leteckých přepravců. Vzhledem k počtu zaměstnanců (pilotů a palubního personálu) byla zvýšená pozornost věnována zejména Českým aeroliniím a Travel Service – tyto dvě firmy jsou největšími zaměstnavateli pilotů a palubního personálu ve sledovaném sektoru. Bylo zjištěno, že atypické formy (zejména pracovní smlouvy na dobu určitou a dohody mimo pracovní poměr atd.) zaměstnávání jsou v letecké dopravě využívány i v České republice, přičemž se ale výrazně liší postavení pilotů a palubního personálu. Zatímco u pilotů zaměstnavatel preferuje smlouvy na dobu neurčitou a atypické formy zaměstnávání jsou spíše okrajové, piloti je vítají, neboť jim nabízejí větší časovou flexibilitu. Palubní personál je však naopak nucen uzavírat smlouvy na dobu určitou (nejčastěji na sezónu) a smlouvy na dobu neurčitou jsou u palubního personálu vzácné.