Analýza zavedení tzv. Kurzarbeitu v České republice

Číslo projektu:
DC4/2010
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2010
Popis:

Analýza možností zavedení Kurzarbeitu v České Republice byla vypracovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem bylo navrhnout alternativní možnosti řešení v podobě zavedení Kurzarbeitu v ČR, jako dočasného protikrizového nástroje k řešení negativních dopadů hospodářské krize na zaměstnanost. Podstatou opatření je zkrácení pracovní doby a kompenzace ušlého příjmu státem. Opatření Kurzarbeit umožňuje podnikům v krizi, které nemají dostatek zakázek, po určitou dobu snížit pracovní dobu zaměstnancům a vyplácet nižší mzdu, přičemž stát podnikům přispěje na úhradu mzdových nákladů. Zpracovány byly varianty řešení vymezující podmínky zavedení Kurzarbeitu v ČR.