Analýza systému poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům poskytovaných sociálních služeb v PZSS a LZS v kontextu zákona o sociálních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění

Číslo projektu:
HR169/08
Řešitel RILSA:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2008
Trvání do:
2009
Popis:

Výzkumný projekt je zaměřen na vývoj báze skutečného know-how, potřebného k zavedení efektivních změn jak do zdravotní péče, tak i do sociálních služeb, když jsou poskytovány současně. Předpokládá se, že dokončení výzkumu poskytne návrh různých metod vykazování a plateb společné sociální a zdravotní péče, poskytované ve výše specifikovaných zařízeních. Očekává se, že návrh pomůže zefektivnit rozpočty, vyčleněné na sociální a zdravotní služby a spravované ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem zdravotnictví.