Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních

Číslo projektu:
DC540/2017
Řešitel RILSA:
Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2017
Trvání do:
2018
Popis:

Cílem projektu je zjištění aktuálního počtu sociálních pracovníků, resp. zdravotně sociálních pracovníků, na základních školách, ve školských poradenských zařízeních a ve vybraných zdravotnických zařízeních. Předmětem výzkumu je rovněž obsah činnosti těchto pracovníků s ohledem na rozsah jimi vykonávané přímé práce s klienty a možnosti inter a multidisciplinární spolupráce. Výsledná studie bude zachycovat rozsah a specifika uplatňování sociální práce ve zmíněných prostředích. Součástí výstupu jsou i empiricky podložená doporučení ve vztahu k případné institucionalizaci školní sociální práce a ve vztahu k dalšímu rozvoji sociální práce ve zdravotnictví. S využitím dat získaných v rámci tohoto projektu kombinací několika výzkumných metod bude moci MPSV vést jednání s MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví za účelem legislativní úpravy podmínek výkonu sociální práce ve školství a ve zdravotnictví.

Datový archiv – primární data:

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník – Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních

data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání – vedoucí výzkumného týmu Sociální politiky a sociální práce