Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility)

Číslo projektu:
6252/09
Řešitel RILSA:
Mgr. Zdeňka Galetová
Spoluřešitel RILSA:
PhDr. Tomáš Soukup , doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. , Mgr. Marie Kořánová , Mgr. Lenka Krinesová , Dagmar Popová , Růžena Příhodová , Mgr. Mirjam Suchomelová
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2009
Trvání do:
2009
Popis:

Systém sociálních dávek podporující dopravu osob zdravotně handicapovaných je zásadní k zajištění přístupu ke zdravotní péči, vzdělání a také zaměstnání. Analýza byla zadána Ministerstvem práce a sociálních věcí za účelem zlepšení adresnosti a využitelnosti dávek v oblasti dopravy. Hlavním cílem bylo poznání socio-demografické struktury, frekvence a způsobu dopravy příjemců příspěvku na nákup motorového vozidla, příspěvku na celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla, příspěvku na individuální dopravu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže. Dále jsme se věnovali komparaci podpor v oblasti mobility zdravotně postižených osob ve vybraných zemích EU jako Německo, Rakousko, Francie, Velká Británie, Švédsko, Maďarsko a Slovensko. Komparace je rozčleněna dle společných témat jako příspěvek na zakoupení motorového vozidla, podpora mobility, podpora bydlení, podpora veřejných a speciálních dopravních služeb pro zdravotně postižené osoby.