Analýza optimalizace sociálních služeb a vytvoření komunikační platformy reformy sociálních služeb

Číslo projektu:
6257/11
Řešitel RILSA:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:
NMPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Národní centrum sociálních studií, o.p.s.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2011
Popis:

Cílem projektu je zpracovat návrh optimalizace sociálních služeb, navrhnout koncepci databáze základních ukazatelů v této oblasti a předložit návrh na vytvoření komunikační platformy, na jejímž základě by probíhaly diskuze nad návrhy změn a připravovanou legislativou upravující oblast sociálních služeb. Cílem projektu je pokus o nezávislý rozbor procesů, jevů a situací v sociálních službách s ambicí vytvořit pro MPSV zdroj podnětů a informací pro vlastní řídící, metodickou i koncepční činnost.